Strefa klienta

Tutaj sprawdzisz swoje zobowiązania. Sprawny i bezpieczy system zdalnego dostępu do Twoich wpłat i rozliczeń.


Zarządzanie z pasją

Robię to co lubię i dzięki temu mogę świadczyć najlepsze usługi. Zarządzanie po przyjacielsku. Do mnie można zawsze zadzwonić, napisać, skontaktować się. Odpowiadam natychmiast na pytania dotyczące nieruchomości, które wziąłem w opiekę. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek są Twoje nieruchomości, masz pewność, że są dobrze Zarządzane i Administrowane.

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomością. Zarządzanie nieruchomością wymaga więc podejmowania decyzji strategicznych, taktycznych i operacyjnych dotyczących nieruchomości oraz inicjowania na tej podstawie działań w sferze eksploatacji, administracji oraz inwestycji dla osiągnięcia celów właściciela:

  • utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem,
  • dostarczenie stałych dochodów,
  • wzrost wartości nieruchomości poprzez działania inwestycyjne i modernizacyjne,
  • zwrot zainwestowanego kapitału ( zbycie nieruchomości za określoną cenę ).

Wspólnoty Mieszkaniowe.

flash template

Oferta - nieruchomości mieszkaniowe – Wspólnoty Mieszkaniowe

  • dopełnienie wszelkich czynności rejestracyjnych wspólnoty mieszkaniowej
  • otwarcie dla Wspólnoty rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek ( jeśli rachunek nie istnieje )

  • zapewnienie upoważnionym uchwałą mieszkańcom ( Zarządowi Wspólnoty ) pasywny podgląd do rachunku bankowego lub inny uzgodniony sposób wspólpracy,

Nieruchomości niemieszkalne.

flash source files

Oferta - nieruchomości komercyjne.

Intensywnie rozwijający się rynek nieruchomości komercyjnych wymaga profesjonalnego podejścia do kwestii zarządzania i administrowania. W celu optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości i zapewnienia rentowności inwestycji, pozostaję do Państwa dyspozycji oraz służę wiedzą i doświadczeniem. Deklaruję pełne zaangażowanie w realizowanie wszelkich czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości, a także podnoszeniem jej wartości.